250 m² namo užliejamoje teritorijoje statyba ir įrengimas