Statybiniai tyrimai

Pastato rekonstrukcijos atveju rekomenduojame didesne ar mažesne apimtimi prieš projektavimo darbus atlikti Statybinius tyrimus ir tinkamai suformuoti projektavimo užduotį.

Dėka turimos patirties mes tai atliekame. Vykdome pastatų apžiūrą, žvalgomuosius statybos darbus, atidengiame konstrukcijas, vertiname bendrą statinio konstrukcijų ir inžinerinių tinklų stovį. Teikiame išvadas, rekomendacijas, technologinius sprendimus, sąmatinius skaičiavimus ir siūlymus tolimesnei darbų eigai. Užsakovas tuomet gali vertinti būsimas apimtis ir išlaidas statybos darbams, teisinga linkme nukreipti projektavimo darbus, kas yra labai svarbu.

Tuo pačiu bendrovė gali ne tik atlikusi žvalgomuosius statybos darbus siūlyti sprendimus, bet ir pati atlikti reikalingus statybos ir rekonstrukcijos darbus, tiesiogiai dalyvauti projektavimo eigoje.